Taşınmaz Hukuku

Mülkiyet hukuku, medeni hukukun bir dalıdır ve “Medeni Kanun” un 4. cildinde mülk sahiplerinin mutlak haklarını (taşınmaz mülkiyet hakları) öngören genel hükümleri vardır. Şeyler, bağımsız nesneler olarak somut varlıklardır. Mülkiyet, mülkiyet hakları arasındaki en kapsamlı ve sınırsız ayni haktır. Sınırlı mülkiyet hakları arasında irtifak hakları, rehin hakları ve gayrimenkul hakları yer alır. Kişisel irtifak hakkı, kullanım, üstyapı ve ikamet hakkıdır. Diğer fiziksel haklar, borçlunun veya üçüncü şahıs mülkiyetinin iki türe ayrılan haklarıdır: taşınmaz mal ve taşınır mal. Gayrimenkule ipotek. Mülkiyet hakları, mülkiyet ve tapu tescili kavramları ile açıklanmaktadır. Mülkiyet, bir kişinin mülk sahibi olma iradesinin operasyonel egemenliğidir. Tapu Sicili, mülkün (taşınmaz mal) mülkiyet hakları (tescil, şerh, vb.)

Arasındaki ilişkiyi gösteren resmi bir sicildir. Sabit nitelikler kadastro adı verilen bir ölçüm sistemi aracılığıyla bu sicile kaydedilir. Her gayrimenkulün (lot) günlükte bir sayfası vardır. İşlemler bu sayfada işlenir ve kaydedilir. Sözleşme yöneticisi satış, devir ve ipotek işlemlerini gerçekleştirir ve bunları sayfada görüntüler. Arsa haritası, Tapu Siciline bir arsa veya daire olarak kaydedilir. Genellikle taşınabilir günlükler yoktur. Ancak belirli özel durumlarda bir sicil olduğu söylenebilir, örneğin bir gemi medeni hukuk anlamında taşınır ve özel sicil ayrılmıştır.