İcra ve İflas Hukuku

 

Evli veya evli olmayan birlikteliklerde ortaya çıkabilecek çeşitli sorunların çerçevesinde gözden geçirilerek çözülmesini sağlayın. Türk hukuk sisteminde yasadışı evliliklerle ilgili herhangi bir açıklama, madde veya kural bulunmamakla birlikte, bu ilişkiden doğan çocuklar teması bağlamında rol oynar, doğum veya evlilik fark etmeksizin her çocuk eşittir. sağ. Aile hukukunda çıkarılan uluslararası sözleşmeler ve düzenlemeler aynı zamanda aile içi şiddet, adam kaçırma, suni tohumlama yoluyla evlat edinme, taşıyıcı annelik, çocuk istismarı ve kadın ve çocuk haklarını ele almaktadır.

Yukarıda sıraladığımız tüm sıkıntılı durumlarda iş, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve psikologların desteği ile sorunu çözmeye çalışan aile mahkemeleri tarafından çözülmektedir. Aile mahkemesine atanacak hakimin evli olup olmadığının da dikkate alınması önemlidir. Türk Medeni Kanunu ve Aile Hukuku çerçevesinde, projede çeşitli konular ve nasıl sonuç çıkarılacağı ve karar alınacağı belirtilmiştir. Türk aile yapısı, gelenek ve görenekleri ile gelenek ve görenek değerleri de karar vermede önemlidir.