İş Hukuku Nedir?

Genelde iş ve çalışma hayatını düzenleyen kanunların tümüne iş hukuku denir. Özelde ise İş Hukuku  işçi ve işveren arasındaki iş ve hizmet akdinden doğan uyuşmazlıkları , işçi haklarını , çalışma koşullarını, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisini istihdam sürecinin başladığı andan bitmesine kadar geçen süreçte düzenleyen ve inceleyen , iş ilişkisi bittikten sonra ise doğacak ihtilafları bir bütün halinde inceleyen hukuk dalıdır.

İş Kanunu bu kapsamda ortaya çıkacak uyuşmazlıkları düzenlemekte olup iş hukuku davalarına konu olabilecek nitelikteki uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür.

Ekibimiz tarafından müvekkillerimizle sürekli iletişim halinde çalışılarak iş sözleşmesinin kurulduğu andan sona erdiği ana kadar ve sonrasında yaşanan uyuşmazlıklara yönelik tüm prosedürün yönetimi sağlanmaktadır.

Başlıca Hizmetlerimiz

  • İşe iade davalarının hazırlanması ve sürecin takibi
  • Kıdem tazminatı , ihbar tazminatı , fazla mesai , ücret alacağı , UBGT alacağı (Ulusal Bayram ve Genel Tatil günü ücreti) , AGİ alacağı (Asgari Geçim İndirimi) ve sair haklara ilişkin olarak açılacak olan davaların işçiye ayrıntılı bir şekilde açıklanması , davaların hazırlanması ve takibi süreci
  • Hizmet tespit davalarının hazırlanması , gerekli prosedürlerin ve yazışmaları yapılması ve takibi
  • İş kazası ve meslek hastalığı davalarının hazırlanması ve dava aşamasının yönetilmesi
  • İşçi ve işveren açısından haklı fesih koşullarının oluşup oluşmadığının tespiti , davaların hazırlanması ve takibi
  • İşçi ve işveren açısından dava öncesi arabuluculuk sürecinin takibi
  • İşveren açısından; işe alım prosedürüne rehberlik etmek ve iş sözleşmelerinin düzenlenmesi , bu sözleşmelerin yargı kararları ışığında güncellenmesi
  • Haklı fesih bildirimlerine ilişkin ihtarname düzenlenmesi , noter aşamasının yönetilmesi
  • Gizlilik ve rekabet etmeme sözleşmelerin düzenlenmesi , aksi hallerde davaların hazırlanması ve takibi
  • İş sağlığı ve güvenliğine düzenlemelerin iş yerine uyarlanması , değişen mevzuatın iş yeri özelinde uygulanması ve güncellenmesine yönelik danışmanlık