Aile ve Boşanma Hukuku

Aile hukuku toplumun en temel yapısı olan aile kurumuyla ilgili çıkan hukuki ihtilaflarla ilgilenen hukuk dalıdır. Boşanma, mal paylaşımı, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat, soyadı değişikliği, babalık davası, 6284 sayılı kanun gereği alınacak tedbir ve önlemler Aile Mahkemeleri önüne en çok gelen uyuşmazlıklardır. Uygulamada boşanma davalarının çok uzun sürmesi, maddi ve manevi tazminat miktarlarının belirlenmesi ve tahsil edilmesi, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasının miktarları ve tahsili ile 6284 sayılı yasa gereği haksız yere uzaklaştırma kararı verilmesi ve diğer tedbirlerin uygulanması çok sayıda mağduriyete sebep olmaktadır. Hukuk büromuz Aile Hukuku konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli ekip arkadaşları sayesinde mağduriyetlerin en aza indirilmesi ve hak kaybı yaşamaması adına en etkin ve etkili şekilde çalışma yürütmektedir

Hukuk büromuzda aile hukukunun tüm alanlarında en etkili hizmet verilmekle birlkte başlıca çalışma şu şekildedir;

 • Nişanın bozulmasından kaynaklanan hediyelerin iadesi ve maddi/manevi tazminat davaları,
 • Evlilik öncesi eşler arasında kararlaştırılabilecek olan mal rejimiyle ilgili her türlü danışmanlık hizmeti (mal ayrılığı sözleşmesinin yapılması, edinilmiş mallara katılma- katkı payı-katılma payı-artık değer alacağı gibi mal rejimiyle ilgili her türlü danışmanlık hizmeti)
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi,
 • Nafaka talebine, nafakanın artırılıp azaltılmasına, nafakanın kaldırılmasına ilişkin davalar ile nafakanın tahsil edilmesine ilişkin dava ve takipler
 • Müşterek çocukların velayetine, velayetin değiştirilmesini, çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin dava ve takipler
 • Maddi ve manevi tazminat talepleri ve bunlara ilişkin dava ve takipler
 • Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi,
 • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri,
 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki yardım,
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi.